חזק אלום-גלאס

סגירת מרפסת בבניין משותף

סגירת מרפסת בבניין משותף

סגירת מרפסת בבניין משותף – מה אומר החוק?

סגירת מרפסת בבניין משותף היא פעולה נפוצה למדי, אך חשוב לדעת כי היא כפופה לחוקים ותקנות. הליך הסגירה דורש היתר בנייה מהרשות המקומית, וכן אישור מהדיירים האחרים בבניין.

האם צריך היתר לסגירת מרפסת?

על פי חוק התכנון והבנייה, כל שינוי בחזית הבניין מחייב היתר בנייה. סגירת מרפסת נחשבת לשינוי בחזית הבניין, ולכן היא מחייבת היתר.

ישנם מקרים שבהם סגירת מרפסת עשויה שלא לחייב היתר, אך מדובר במקרים חריגים יחסית. לדוגמה, אם מדובר בסגירת מרפסת קטנה מאוד, או אם הסגירה נעשית באמצעות וילון זכוכית, ייתכן שהרשות המקומית תאשר את השינוי ללא צורך בהיתר.

איך מקבלים היתר לסגירת מרפסת?

על מנת לקבל היתר לסגירת מרפסת, יש להגיש בקשה לרשות המקומית. הבקשה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:

  • תוכנית סגירה של המרפסת, חתומה על ידי אדריכל או מהנדס
  • אישור מהדיירים האחרים בבניין
  • אישור מהחברה המשכנת, אם ישנה

הרשויות המקומיות בוחנות את הבקשה בהתאם לתוכנית בניין עיר (תב"ע) החלה במקום. התב"ע קובעת את זכויות הבנייה בבניין, וכן את התנאים והמגבלות החלים על בנייה במקום.

אם הבקשה מאושרת, הרשות המקומית תנפיק היתר בנייה. ההיתר מגדיר את תנאי הסגירה, כגון סוג החומרים המשמשים, גובה המרפסת הסגורה וכו'.

אישור מהדיירים האחרים בבניין

סגירת מרפסת היא שינוי ברכוש המשותף של הבניין, ולכן היא דורשת את אישורם של כל הדיירים האחרים. האישור ניתן ברוב הבניינים באמצעות הצבעה בכתב או באסיפת דיירים.

אם הדיירים האחרים אינם מסכימים לסגירת המרפסת, ניתן לנסות להגיע להסכם איתם. אם לא ניתן להגיע להסכם, ניתן לפנות לבית המשפט.

סגירת מרפסת לטובת חדר

אם ברצונכם לסגור את המרפסת לטובת חדר, יש צורך להוציא היתר בנייה מיוחד. היתר זה כולל גם אישור מהרשות הארצית לכבאות והצלה, מכיוון שהחדר החדש נחשב לחדר מגורים.

לקבלת יעוץ מקצועי תשארו לנו פרטים

Scroll to Top